VV Keer > Contributie
contributieAlle leden die toestemming hebben gegeven voor automatische incasso krijgen een betalingskorting van € 10,-.
Tijdens de jaarvergadering is besloten om voor dit seizoen, de volgende contributie in rekening te brengen.

Leden met machtiging

Senioren € 150,00
Junioren € 110,00
Mini pupillen € 60,00
Veteranen / 7×7 € 80,00
Steunend lid € 60,00

Zolang geen bericht van afmelding bij de secretaris is ontvangen, zullen wij u de contributie in rekening brengen. Voor eventuele gespreide betaling of andere vragen kunt u contact met ons opnemen contributie@vvkeer.nl.
Wij zullen de contributie in 2 gelijke delen afschrijven, begin november en begin maart.
Zijn uw lidmaatschap gegevens onjuist dan gelieve een mail te sturen naar secretaris@vvkeer.nl

Leden zonder machtiging

Senioren € 160,00
Junioren € 120,00
Mini pupillen € 70,00
Veteranen / 7×7 € 90,00

Wilt u een machtiging verstrekken, geef dit dan door aan Mathijs Costongs. De contributie wordt dan begin november en begin maart in 2 gelijke delen, middels vooraankondiging, automatisch afgeschreven. Intrekken van de machtiging kan te allen tijde schriftelijk. Meldt u zich hiervoor bij de penningmeester penningmeester@vvkeer.nl

Zolang geen bericht van afmelding bij de secretaris is ontvangen, zullen wij u de contributie in rekening brengen. Voor eventuele gespreide betaling of andere vragen kunt u contact opnemen per mail.
Wij verzoeken u de verschuldigde contributie over te maken op bankrekeningnummer
NL61 RABO 0109901703 t.n.v. RKVV Keer. Vermeld in de omschrijving ook even uw naam. Leden die op 26 november nog niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, mogen vanaf die datum niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Zijn uw lidmaatschapsgegevens onjuist dan gelieve even mail te sturen naar secretaris@vvkeer.nl

WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Steeds vaker blijkt dat wijzigingen in adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of bankrekeningnummers niet of erg laat worden doorgegeven. Bij deze het verzoek dit soort wijzigingen doorgaans binnen 2 weken door te geven aan Boy Bessems secretaris@vvkeer.nl

Wij vertrouwen op uw sportieve medewerking.
Het bestuur.