VV Keer > Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Respectvol met elkaar omgaan en een omgeving waarin mensen zich durven uit te spreken als er dingen niet goed gaan. Daar staat VV Keer voor. De vertrouwenscontactpersoon draagt graag haar steentje bij aan een veilig sportklimaat binnen onze club. Het spreekt voor zich dat wat je met Marijke bespreekt vertrouwelijk wordt behandeld. Aarzel dus niet om contact met mij op te nemen, ook als je niet zeker weet of jouw verhaal wel bij de vertrouwenscontactpersoon thuis hoort. Ik bied een luisterend oor en denk graag met je mee.

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren.
Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is.
In zulke gevallen zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een vertrouwenspersoon.
Voor vragen of opmerkingen omtrent de VOG en of gedragsregels kun je contact opnemen met de voorzitter: voorzitter@vvkeer.nl
Onze vertrouwenspersoon Marijke Mingels is te bereiken via:

Marijke Tillie-Mingels
Honthem 39
6269 NP Margraten
06-54298698
mingelsmarijke@hotmail.com