VV Keer > Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.vvkeer.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
RKVV Keer streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is aangesteld, staat RKVV Keer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RKVV Keer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen RKVV Keer en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
RKVV Keer garandeert niet dat e-mails die aan RKVV Keer worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder entcryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met RKVV Keer te corresponderen, accepteert u de risico’s.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. RKVV Keer heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RKVV Keer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voorvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van RKVV Keer zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat RKVV Keer daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.