VV Keer > Historie

Keerder Boys en K.S.V.

Voor de oorlog werd er bij tijd en wijle[w1] gevoetbald in Cadier en Keer. Na clubs als K.V.C. en R.K.K.V.V zag uiteindelijk in 1936 de club Keerder Boys het levenslicht. Er werd gespeeld bij Achter Meije, op een terrein van fam. Bröcheler (nu manege Tychon). Het kleedlokaal werd uiteindelijk het café van Pie van Tossing (Gilissen) in de Kerkstraat.

In de tweede klasse van de Roomsch Katholieke Limburgse Voetbal Bond wonnen de Keerder Boys het kampioenschap in 1937-1938 en promoveerde zo naar de eerste klasse. In de Limburger Koerier van 27 juli 1938 stond: “Tot laat in den avond werd uiting gegeven aan een uitbundige vreugde”. Sommige dingen veranderen gelukkig nooit.

Uiteindelijk brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd de club opgeheven op 17 november 1941. Er werden tijdens de oorlog nog vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen o.a. Ikkelder, Segietere, ‘t Rooth en Honthem, maar alleen in weilanden waar dit van de boer mocht (er wilde namelijk weleens prikkeldraad sneuvelen). Het reizen naar uitwedstrijden ging met paard en kar of te voet.

Na de Tweede Wereldoorlog moest men tot 1946 wachten voordat men weer officiële wedstrijden kon spelen. Op een zondagmorgen begin januari 1946 stonden enkele jongemannen na de Hoogmis voor de kerk te keuvelen met elkaar: “Er moest weer gevoetbald worden!”. Jeu Kessels nam het initiatief. Dit was geen eenvoudige taak, want vlak na de oorlog was er aan van alles en nog wat gebrek.

Het voornemen werd met een aanplakbiljet op een van de linden op het kerkplein aangekondigd. Tijdens de eerste vergadering op zaterdag 26 januari 1946 in de toenmalige basisschool (huidig Keerhoes) werd een werkcomité gekozen. Daarna, tijdens de oprichtingsvergadering op zaterdag 6 april 1946, werden uit dit werkcomité de bestuursleden gekozen. Wijnand (Nand) Haesen werd voorzitter en Bèr Bessems werd secretaris/penningmeester. Het bestuur was vanaf die dag een officieel rechtsorgaan dat beslissingen kon nemen. De club ‘Keerder Sport Vereniging’ (K.S.V.) was daarmee geboren en wordt dan ook als de officiële startdatum van VV Keer aangehouden.

R.K.V.V.Keer

Later, op 7 januari 1947, zou de club K.S.V. bij de K.N.V.B. geregistreerd worden als simpelweg “Keer”. Vanaf dit punt kennen wij de club als R.K.V.V.Keer. Dat was geen onbelangrijk moment want door de schaarste na de Tweede Wereldoorlog moesten voetbalschoenen nog “op de bon” gekocht worden en “uitsluitend in de Afdeling Limburg spelende Verenigingen” konden deze bonnen aanvragen. VVKeer staat tot de dag van vandaag nog steeds bij de KNVB geregistreerd als Keer! 

Het secretariaat werd al na korte tijd van Bèr Bessems overgenomen door Henk van Kan. Henk moest in februari 1947 echter in militaire dienst en kon slechts om de veertien dagen een weekend op verlof. Voorzitter Nand Haesen benaderde Leo (Lei) Bröcheler of hij tijdelijk het wedstrijdsecretariaat wilde verzorgen. Toen Lei antwoordde dat hij pas 17 jaar was en zodoende geen bestuursfunctie mocht uitoefenen, kwam de voorzitter met een creatieve oplossing. Hij deelde Lei mede dat zijn geboortejaar niet 1930 maar 1929 was en dus oud genoeg was om secretaris te worden.

Nand en Lei hebben nog vele jaren samen aan het roer gestaan. Lei was tevens o.a. de eerste gediplomeerde scheidsrechter van de club. Nand was Erelid van de club en Lei werd benoemd tot Ere-Secretaris. In 2016 vierden wij nog zijn 70-jarig jubileum. Lei werd 89 jaar, Nand werd 92 jaar.

Tekst met dank aan Historische Kring Cadier en Keer